AanvraagformulierVereniging, stichting of initiatiefnemer


Contactpersoon
Bijvoorbeeld: 0162-123456
Bijvoorbeeld: 06-12345678
U ontvangt een bevestigingsemail op dit adres.
Vul de informatie over uw project/initiatief in
U heeft nog woorden.
U heeft nog woorden.
U heeft nog woorden.
U heeft nog woorden.
Doelgroep, bereik, andere partijen en publiciteit
U heeft nog woorden.
U heeft nog woorden.
U heeft nog woorden.

Voeg als bijlage bij uw aanvraag de winst- en verliesrekening van de stichting/vereniging, de projectbegroting, offerte(s), het projectplan en eventueel een begeleidende brief toe. Zonder deze bijlagen is uw aanvraag niet compleet en kan deze niet in behandeling genomen worden.

Let op: U ontvangt op het opgegeven e-mailadres een bevestiging wanneer wij uw aanvraag in goede orde hebben ontvangen. Alleen als deze volledig is, wordt de aanvraag in behandeling genomen door de toetsingscommissie.

Vragen:
Bij overige/ specifieke vragen over het Stroomversnellingsfonds kunt u contact opnemen met afdeling Marketing en Communicatie van Rabobank Amerstreek via communicatie.amerstreek@rabobank.nl.

Alle correspondentie over het Stroomversnellingsfonds gaat in principe via de mail.